Blick Event

Blick Event

BLICK EVENT – UPPLEV LITE MER

Om ni har bestämt er för att använda upplevelser och events som en kanal i er marknadsföring behöver ni en kreativ och erfaren partner. En partner med kompetens och förmåga att omsätta kommunikationen i resultat.

Vi tar våra uppdrag på största allvar och har på så sätt skapat mycket starka relationer med våra kunder. I grunden bygger detta på ett engagemang och ansvarstagande från vår sida. Utgångspunkten är att närma oss varje utmaning och uppdrag med ödmjukhet. Vi lyssnar noga på våra kunders behov och önskemål innan vi lämnar ett förslag.

Event är ett effektivt verktyg om det används affärsmässigt och med fokus på målgruppen. Därför har vi utvecklat ett arbetssätt som skapar trygghet hos både oss och våra kunder. Varje projekt är unikt i form av budskap, aktiviteter och förutsättningar men i grunden sker allt arbete enligt samma struktur.

 

0280-268 15