Fiskarhedens Trävaru AB

Fiskarhedens Trävaru AB

ETT AV LANDETS STÖRSTA SÅGVERK

Familjeföretaget Fiskarhedens Trävaru AB startade 1923 och är idag med sina 105 årsanställda ett av landets största sågverk. Sedan 1997 är Fiskarheden även delägare i dotterbolaget Sälen Timber, ett bolag som förädlar ämnen för bl.a möbelindustrin. Sedan 1999 är sågverkslinjen högteknologisk och sedan dess optimerar vi råvaran och har fått hög måttnoggrannhet. Sågkapaciteten har sedan installationen ökat från 85 000 m3 till 330 000 m3.

På Fiskarheden är vi öppna för förändringar och vi strävar alla mot ett gemensamt mål, att utveckla och förbättra verksamheten. Personalens samlade erfarenhet och kunskap initierar ofta tekniska förbättringar men borgar också för en hög och jämn kvalité på virket och stor flexibilitet och service mot kunderna. Vi levererar rätt virke i rätt dimension och rätt kvalité i rätt tid och på rätt plats, och det har genom åren skapat långa relationer med våra kunder.

En långsam tillväxt, näringsfattig mark och ett bistert klimat har skapat ett virke av högsta kvalité med små kvistar, starkt och med hög hållfasthet. Det sågade virket FISKAR med sin speciella färg och struktur lämpar sig väl för möbler och snickerier och exporteras till hela världen.

0280-59 30 00