Sälens Lastmaskiner

Sälens Lastmaskiner

VI UTFÖR ARBETEN FRÅN ORÖRD MARK TILL FÄRDIG ENTREPRENAD

Sälens Lastmaskiner AB är ett entreprenadföretag som funnits i branschen sedan 1999. Vi har idag 8 anställda som professionellt utför arbetet. Vårt primära verksamhetsområde är Sälen men även hela Malung-Sälens kommun. Vi tillhandahåller samtliga material till alla våra arbeten. Företaget satsar på att hålla en bra utbildningsnivå, vi har utbildat oss i bland annat:

Arbete på väg
Farligt gods
Räddning på väg
Diplomutbildning – anläggande av små avlopp

070-654 27 54