Svensk Fjällbevakning

Svensk Fjällbevakning

Svensk Fjällbevakning AB är ett privatägt bevaknings och säkerhetsbolag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen i Dalarnas län.
Svensk Fjällbevakning AB innehar auktorisation för ordningshållning samt rond/stationär väktare.

0280-20040