Arbetshälsan i Malung-Sälen

Arbetshälsan hjälper sina kunder att skapa en miljö som ökar medarbetarnas trivsel, hälsa och effektivitet.
Vi hjälper er att ge förutsättningarna för en friskare och mer välmående personal genom våra tjänster inom:

Förebyggande hälsovård – Utveckling av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön – Rehabilitering – Friskvård. Genom vår helhetssyn, som omfattar både fritid och arbetsliv, skapas en god grund för hälsobefrämjande åtgärder.