Fjällenergi

Vi energieffektiviserar Västerdalarna.
Med en ingenjörsmässig bakgrund specialiserad inom energi och ett stort intresse för ny teknik och hållbara helhetslösningar är vårat mål att effektivisera energianvändningen i Västerdalarna genom information och inspiration till fastighetsägare och företag.

Sänk energiförbrukning och miljöpåverkan, inte komfort!
En sänkt energiförbrukning är för de allra flesta något önskvärt. Det sparar framförallt pengar, men avlastar också klimatet och elnätet. Trots detta finns en oro över dyra investeringar och lägre komfort i hemmet som, tillsammans med bristande kunskap, leder till att ingenting blir gjort. Sanningen är att effektiviseringar varken behöver vara dyra eller sänka komforten. Tvärtom handlar det ofta om små investeringar eller beteendeförändringar som kan leda till ökad komfort, både gällande inneklimat och reglering.