Fiskarheden Trävaru

Förutom en erfaren skogsavdelning och ett modernt sågverk som bokstavligen ser virkets sanna kvaliteter, är Fiskarheden medveten om skogen som hållbar framtidsresurs inom många fler områden än enbart virke, papper och energi. Och vi vill gärna bidra till den utvecklingen.