Om Destination Sälenfjällen

Destination Sälenfjällen är det gemensamma bolaget för utveckling av besöksnäringen i Sälenfjällen. Bolaget arbetar strategiskt med övergripande frågor för att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen och därigenom bidra till ett ökat antal besökare året runt i Sälenfjällen. Destination Sälenfjällen representerar ca 150 medlemsföretag.

Infrastruktur och tillgänglighet​

 • Bolagets viktigaste roll som innefattar generell infrastruktur till och från Sälen samt infrastrukturen inom hela området.
 • Lobbyarbete hos myndigheter och politiker med målet att prioritera samt utveckla och förbättra infrastrukturen till/från Sälen och inom Sälenfjällen. Arbetet bedrivs i dialog med Malung-Sälens kommun och dess bolag, Trafikverket, Dalatrafik, “blåljus”, nya Region Dalarna, Visit Dalarna m.fl.
 • Samverkan med Scandinavian Mountains Airport.

Tillväxt

 • Löpande dialog med media och beslutsfattare om deras kunskap och syn på Sälenfjällens storhet och tillväxtmöjligheter.
 • Sammanställa och presentera årlig och relevant statistik för hela Sälenfjällen (SITE3*).
 • Sammanställa och fortlöpande kommunicera hela områdets investeringsplaner, sysselsättning etc.

Barmarksutveckling

 • Visionsarbete
 • Planering och strategi
 • Samordning
 • Utbud och aktiviteter
 • Aktörer

Hållbarhet

 • Inventering, mätning, uppföljning (SITE3*)
 • Projekt “Fjällsortering” (SITE3*)
 • Projekt “Håll fjället rent” (SITE3*)
 • Sammanställa och kommunicera hela Sälens hållbarhetsarbete