Bli medlem i Destination Sälenfjällen

Som medlem är du framför allt med och tar ansvar för Sälenfjällens utveckling och framtid. Den största delen av medlemsavgiften går till att påverka och driva på våra gemensamma frågor inom bl.a. infrastruktursatsningar, tillväxtåtgärder, barmarksutveckling och hållbarhet.

Du och ditt företag får också ta del av nedanstående förmåner.

  • Köpa ett förmånligt SkiPass (Destinationspasset) som gäller i samtliga nedfarter i Sälenfjällen (antal SkiPass beroende på omsättning/avgift).
  • Länkning till din hemsida från salenfjallen.se och våra kampanjer.
  • Möjlighet att vara med att påverka inriktning och frågor i den mån du själv vill engagera dig.
  • Inbjudningar till relevanta nätverksträffar och workshops.
  • Möjlighet att nätverka med medlemsföretagen på möten och träffar.
  • Iinbjudan till vår gemensamma säsongs-Kick off.
  • Relevant och uppdaterad information och nyheter.

Ansökan om medlemskap

Fyll i nedanstående uppgifter. Ange omsättning i Sälenområdet om du har verksamhet på andra orter. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.