Malung-Sälens Företagshälsa

Malung-Sälens Företagshälsa identifierar och beskriver sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. En strategisk part med flera tjänster, som kan stödja dig som arbetsgivare i arbetet med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Vi har mottagningar i Malung och Sälen men arbetar även ute på företagen i nära kontakt med chefer och medarbetare.