Preventa

Vi hjälper dig med alla slags tjänster inom fastighetsskötsel och underhåll. Vårt miljötänk är starkt förankrat genom hela verksamheten och påverkar våra val av kemikalier och arbetssätt.

Alla våra medarbetare är utbildade enligt branschorganisationens högt ställda krav och vi erbjuder alla vanligt förekommande städtjänster samt golvvård och klottersanering.