Sälens Utvecklings AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling och förädling av fastigheter och markområden, utveckla och bedriva hotell, konferens, catering och evenemangsverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper och bolagsandelar och därmed förenlig verksamhet.