Schaktteknik i Sälen

Schaktteknik i Sälen är ett företag som utför markplanering,
diverse schaktarbeten, buskröjning, snöröjning, sommar och vinter vägunderhåll.