Svensk Fjällbevakning

Svensk Fjällbevakning AB är ett privatägt bevaknings och säkerhetsbolag som är auktoriserat av länsstyrelsen i Dalarnas län och får bedriva varsamhet i hela riket.