Transtrands Besparingsskog

Transtrands Besparingsskog bildades 1872 och är en samfällighet som ägs av jordägare i Transtrands socken. Verksamhet bedrivs inom skogsbruk, väghållning och kapitalförvaltning. Skogen omfattar totalt c:a 29.000 hektar varav c:a 20.000 hektar är produktiv skogsmark.